Vooronderzoek doofblinden app

Vooronderzoek doofblinden app

In 2019 is “Het Tactiele woordenboek”uitgebracht. Dit boek heeft tot doel om ouders, familie en begeleiders van doofblinden te helpen om met hen te communiceren. Het boek beschrijft verschillende vormen van tactiele gebaren voor de doofblinden taal van het Midden-Oosten. Nu groeien de ambities voor een doofblinden-app.

Zowel in de Westerse wereld als in het Midden-Oosten gebruiken steeds meer mensen een smartphone. Een smartphone biedt ten opzichte van een boek veel extra mogelijkheden om informatie te raadplegen, en is daarnaast een apparaat dat bijna altijd binnen handbereik is. Daarom heeft de stichting The Carpenter’s Son ervoor gekozen om de ontwikkeling van een doofblinden woordenboek in app-vorm te gaan ondersteunen.

Aanpak
Bestuurslid Ronald de Leeuw van Weenen van The Carpenter’s Son heeft binnen het bestuur de taak voor de begeleiding van de technologische projecten en licht de aanpak toe:

“Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de app is het materiaal vanuit het tactiele woordenboek, en waar mogelijk aan te vullen met extra materiaal. Om ervoor te zorgen dat een dergelijke app een succes wordt, is een gedegen vooronderzoek nodig naar mogelijk gebruik van de app. In 2020 willen we dit vooronderzoek doen.”

Tijdens het vooronderzoek wordt gekeken naar al beschikbare apps voor doofblinden, wordt contact gezocht met potentiële gebruikers van de app, en wordt vastgelegd aan welke eisen de app zal gaan voldoen.

Ronald: “Uiteraard is de verdere uitrol ook afhankelijk van de wereldwijde coronacrisis. Gelukkig kunnen veel voorbereidingen ook online plaatsvinden. Ik hoop dat uit ons vooronderzoek de behoefte aan een dergelijke app blijkt. Dan gaan we verdere stappen nemen om de app daadwerkelijk te ontwikkelen.”

Financiële steun
Zowel voor het vooronderzoek als de ontwikkeling zijn natuurlijk financiële middelen nodig. U kunt de stichting hierbij helpen met eenmalige of periodieke giften. Helpt u mee? Maak uw gift over op rekeningnummer NL91 ABNA 0846 807 564 tnv Stichting The Carpenter’s Son.