Opleiding Tolk Jordaanse Gebarentaal

Een langgekoesterde wens van Broeder Andrew was het aantal Gebarentolken in Jordanië en het Midden-Oosten te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Er was al een link met de Jordaanse ‘Hoge Raad voor de Rechten van Mensen met Beperkingen’. Tijdens ons bezoek aan Jordanië zijn ook contacten gelegd met de Nederlandse Ambassade, vanwege de officiële erkenning van de Gebarentaal in Nederland en de daarvoor benodigde tolken (en opleidingen). We gaan ons in 2022 oriënteren op dit project. In februari hopen we een door Broeder Andrew opgeleide lokale expert uit Jordanië naar Nederland te kunnen halen om dit meerjarenproject samen vorm te geven. Er zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, gecombineerd met voorbereidende werkzaamheden en stages. De geschatte kosten zullen rond de €7.000 euro bedragen in 2022.

gebarentaal tussen een vrouw en meisje