Stichting The Carpenter’s Son is opgericht om het gedachtegoed van Broeder Andrew (de Carpentier) voor een groter publiek beschikbaar te maken. Dit doet de stichting door publicaties uit te brengen over diverse onderwerpen die Broeder Andrew zo na aan het hart lagen. De eerste publicatie is het boek ‘Gebaren van God‘.

The Carpenter’s Son
The Carpenter’s Son vindt haar inspiratie in het ultieme gebaar van boven (A sign from above). The Carpenter’s Son verwijst in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo vertrouwd was met het houten kruis. Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew de Carpentier. Als tweede verwijst de naam naar de organisaties waar broeder Andrew zich voor heeft ingezet en die hij als zijn ‘kinderen’ beschouwt.

In de publicaties wordt ook aandacht gevraagd voor de positie van Doven, Slechthorenden, Doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen te versterken, met name in het Midden-Oosten. Ook zijn de publicaties bedoeld om verbinding te brengen tussen christenen en moslims. Broeder Andrew werd uitgedaagd door de ongezonde en verslechterende relatie tussen moslims en christenen. Zijn kennis en persoonlijke ervaring van de Arabische islamitische wereld bieden een uniek inzicht.