Stichting

Stichting

De Nederlandse stichting The Carpenter’s Son heeft als doel om de positie van Doven, Slechthorenden, Doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen te versterken, met name in het Midden-Oosten. Daarnaast streeft de stichting er naar om verbinding te brengen tussen Christenen en Moslims.

The Carpenter’s Son
De naam van de stichting The Carpenter’s Son verwijst in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo vertrouwd was met het houten kruis. Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew de Carpentier. Als tweede verwijst de naam naar de organisaties die hij heeft opgestart en die hij als zijn ‘kinderen’ beschouwt.

Broeder Andrew de Carpentier
De in Dordrecht geboren Arie de Carpentier is 40 jaar directeur geweest van de dovenschool HLID (Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children) in Salt, Jordanië. Als Anglicaans priester heeft hij duizenden (dove, doofblinde en anderszins gehandicapte) kinderen en volwassenen in het Midden-Oosten kunnen helpen. Eind 2017 is hij met ‘pensioen’ gegaan, wat voor hem betekent dat hij nu als consulent via diverse stichtingen zijn kennis in kan zetten en mensen kan blijven helpen, zowel op praktisch gebied, maar ook op geestelijk vlak.

The Carpenter’s Son maakt publicaties en organiseert bijeenkomsten om de kennis en inzichten van broeder Andrew de Carpentier zo breed mogelijk te delen. Ook ondersteunt de stichting de opzet van het Centrum voor Revalidatie-technologie in Jordanië.

Op donderdag 17 januari 2019 is het stichtingsdocument getekend bij de notaris.