Projecten

Stichting The Carpenters’ Son heeft als doel een sterkere positie van Doven, slechthorenden, doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen, met name in het Midden-Oosten. Door middel van concrete projecten dragen we hier aan bij. In 2022 zijn dit de twee grootste projecten waar geld voor nodig is:  

fotos van de zomerkampen

Zomerkamp voor Doven

We hebben €2.500,- toegezegd aan The Peace Dove for the Deaf voor de organisatie van een zomerkamp voor Doven.

gebarentaal tussen een vrouw en meisje

Opleiding Tolk Jordaanse Gebarentaal

We gaan ons in 2022 oriënteren op het verhogen van het aantal Tolken voor de Jordaanse Gebarentaal en de kwaliteit ervan.