De stichting

Stichting The Carpenter’s Son heeft als doel een sterkere positie van Doven, slechthorenden, doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen, met name in het Midden-Oosten. Door middel van concrete projecten dragen we hier aan bij.

De stichting is ook opgericht om het gedachtegoed van Broeder Andrew (de Carpentier) voor een groter publiek beschikbaar te maken. Dit doet de stichting door (multimediale) publicaties uit te brengen over diverse onderwerpen die hem zo na aan het hart lagen. De eerste publicatie is het boek ‘Gebaren van God’.

Gebaar van Boven
Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew. De naam Carpenter’s Son verwijst dus in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo vertrouwd was met het houten kruis en gezien mag worden als het ultieme Gebaar van Boven. Als tweede verwijst de naam naar de resultaten van Broeder Andrew’s werk, zijn ‘nalatenschap’, waarmee wij als stichting verder zijn gegaan.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit personen die op vrijwillige basis de stichting vertegenwoordigen:

Voorzitter
René Kolsters
rene@thecarpentersson.org

“Het boek ‘Gebaren van God’ is wat mij betreft het begin waarmee inspirerende kennis kan worden gedeeld, wat leidt tot de hulp die uiteindelijk geboden wordt.”

Nellie

Secretaris / Penningmeester
Nellie Vermij
info@thecarpentersson.org
Telefoonnummer: 06 22104502

De doof(blinden) liggen me na aan het hart en ik zou het prachtig vinden als we daar ook als stichting aan bij kunnen dragen.”

Algemeen lid
Netwerk en Ambassadeursschap

Fred Doeze Jager
fred@thecarpentersson.org

“Na het overlijden van Broeder Andrew schreeuwde mijn hart om mee te doen aan het levend houden van zijn gedachtegoed. Dankbaar dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren.”

ANBI-informatie

Stichting The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo mag u uw gift aan The Carpenter’s Son aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Uw gift 100% belastingaftrekbaar?
Als u besluit een periodieke gift te geven aan The Carpenter’s Son, dan is uw gift 100% aftrekbaar van uw inkomsten- of venootschapsbelasting. U heeft dan niet meer te maken met uw ‘drempel’. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de gift worden vastgelegd in de periodieke overeenkomst

Eisen ANBI
De gestelde eisen die de Belastingdienst vraagt om aangemerkt te worden als ANBI, staan hieronder genoemd. 

– RSIN/fiscaal nummer: 859639721
– KVK-nummer: 73718874
Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen
Contactgegevens
– Doelstelling
– Beleidsplan
– Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
– Beloningsbeleid
– Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording