ANBI-status

Stichting The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Zo mag u uw gift aan The Carpenter’s Son aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw gift 100% belastingaftrekbaar?
Als u besluit een periodieke gift te geven aan The Carpenter’s Son, dan is uw gift 100% aftrekbaar van uw inkomsten- of venootschapsbelasting. U heeft dan niet meer te maken met uw ‘drempel’. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de gift worden vastgelegd in de periodieke overeenkomst.

Eisen ANBI
De gestelde eisen die de Belastingdienst vraagt om aangemerkt te worden als ANBI, staan hieronder genoemd.

– RSIN/fiscaal nummer: 859639721
Contactgegevens
Doelstelling
Beleidsplan
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Beloningsbeleid
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
– Financiële verantwoording:
2019 is het eerste financiële boekjaar waarover gerapporteerd wordt. Na de kasboekcontrole begin 2020 zal de financiële verantwoording op de website worden gepubliceerd.