ANBI-informatie

Stichting The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo mag u uw gift aan The Carpenter’s Son aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Uw gift 100% belastingaftrekbaar?
Als u besluit een periodieke gift te geven aan The Carpenter’s Son, dan is uw gift 100% aftrekbaar van uw inkomsten- of venootschapsbelasting. U heeft dan niet meer te maken met uw ‘drempel’. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de gift worden vastgelegd in de periodieke overeenkomst

Eisen ANBI
De gestelde eisen die de Belastingdienst vraagt om aangemerkt te worden als ANBI, staan hieronder genoemd. 

– RSIN/fiscaal nummer: 859639721
– KVK-nummer: 73718874
Contactgegevens
– Doelstelling
– Beleidsplan
– Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
– Beloningsbeleid
– Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording

Als u besluit een periodieke gift te geven aan The Carpenter’s Son, dan is uw gift 100% aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.