Periodieke gift

Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode.

Hoe het werkt?
Download het formulier dat we hebben voorbereid met onze gegevens. U vult uw gegevens in en ondertekent deze en stuurt deze naar ons toe. Vervolgens ondertekenen wij ook deze formulieren en sturen wij u 1 van de 2 exemplaren terug naar u voor uw eigen bewijs voor uw aangifte van de Belastingdienst. Wilt u dat stichting The Carpenter’s Son uw gift automatisch incasseert? Vul dan ook het formulier ‘Betalingsvolmacht periodieke giften’ in.

De formulieren komen van de site van de BelastingdienstLees meer informatie over de voorwaarden en werking van een periodieke gift op de website van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze penningmeester Nellie Vermij: penningmeester@thecarpentersson.org

 

Met een periodieke gift is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastingopgave