Zomerkamp voor Doven

In Nederland zijn er veel faciliteiten en regels die ervoor zorgen dat mensen met een gehoorbeperking gewoon deel kunnen nemen in de maatschappij. Denk aan de tolken Nederlandse Gebarentaal, waar een persoon met gehoorbeperking recht op heeft. In een land als Jordanië ligt dat anders. 

Als iemand gehoorverlies heeft, dan kun je van alles missen in het dagelijkse leven. Zo organiseren kerken in Jordanië diverse activiteiten voor haar leden. Helaas zijn er weinig tolken Jordaanse Gebarentaal beschikbaar, waardoor Doven niet mee kunnen doen. De organisatie Peace Dove for the Deaf startte om die reden in 2010 een zomerkamp voor Doven. En dat sloeg aan.

Op zoek naar antwoorden

Sahel, directeur van de Peace Dove for the Deaf, is zelf ook Doof en vertelt: “Als christen loop je met vragen rond waar je een antwoord op zoekt. Maar bij wie kun je terecht met je vragen als je Doof bent? Ook is het lezen van een geschreven bijbelverhaal moeilijk (Gebarentaal heeft een andere grammatica – red.). Daarom publiceren we bijbelverhalen in de Jordaanse Gebarentaal. Tijdens het zomerkamp komen de bijbelverhalen tot leven en nemen we de tijd voor vragen die de deelnemers hebben.”

Geloof versterken

Ieder jaar staat een thema centraal gelinkt aan de Bijbel. Drie tot vier dagen lang komen Doven van diverse leeftijden bij elkaar. Door middel van onder andere sport, spel en onderwijs worden de deelnemers gesterkt in hun christelijk geloof. Deelnemers ontdekken dat de Bijbel hen kan helpen in hun leven. Sahel: “Het meest belangrijke is dat ze met elkaar leren over Jezus, God en het christelijke leven, maar ook over thema’s als ‘elkaar liefhebben’ en ‘geliefd zijn door God’.”

Hoe Firas Jezus leerde kennen

Tijdens vorige zomerkampen heeft God veel mensen veranderd en harten geraakt. Eén van de deelnemers aan het zomerkamp was Firas. Sahel: “Firas bezocht al wel onze wekelijkse samenkomsten. Hij was een verlegen en rustige jongen. Hij is christelijk, maar wist niet zoveel van God af, totdat hij meedeed met het zomerkamp. Hij raakte echt betrokken bij andere mensen en begon vragen te stellen en mee te zingen. Nu gelooft en kent hij Jezus en weet hij hoeveel God van hem houdt.”

60 tot 75 deelnemers

Door corona kon afgelopen twee jaar het zomerkamp niet doorgaan. In 2022 hopen ze het weer wel te kunnen organiseren. Sahel: “Toen we in 2010 het zomerkamp startten, was dit het enige zomerkamp voor Doven in het hele Midden-Oosten. Dit jaar hopen we mensen mensen uit Jordanië, Syrië, Egypte, Palestina en Libanon te kunnen ontvangen. We mikken op zo’n 60 tot 75 deelnemers.”

Steun het zomerkamp

Voor een dergelijk zomerkamp is de organisatie afhankelijk van giften. Het zomerkamp kost veel geld voor de activiteiten, de begeleiding, huisvesting en eten en drinken. Dit jaar is de steun extra hard nodig. Door corona hebben mensen hun baan of bedrijf verloren en zijn dit jaar niet in staat om een gift over te maken. 

We streven ernaar om € 5.000,- op te halen voor dit zomerkamp. Jouw gift is ontzettend belangrijk. Je kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL 91 ABNA 084 680 7564 t.n.v. Stichting The Carpenter’s Son onder vermelding van ‘zomerkamp’.