Word donateur

Steun het werk van The Carpenter’s Son structureel
U ontvangt bij een structurele gift van minimaal € 3,- per maand het boek ‘Gebaren van God’ of het Gebarenkwartet als welkomstcadeau!

Bijvoorbeeld: NL14RABO0123456789

afbeelding boek en kwartet

Maak een waardevol gebaar en ontvang het boek Gebaren van God of het Gebarenkwartet