Beschikbaarheid van tolken Jordaanse Gebarentaal

In Jordanie zijn er wel tolken Jordaanse Gebarentaal beschikbaar en is het mogelijk om de Gebarentaal te leren, maar als Dove is het moeilijk om een tolk te krijgen. Er zijn er gewoonweg te weinig voor iedereen die dat nodig heeft. Ook is het niveau vaak onvoldoende om bijvoorbeeld in een rechtszaak goed te kunnen worden vertegenwoordigd. 

Als Stichting willen we hier een bijdrage aan leveren samen met ons netwerk en hier diverse projecten voor opzetten en ondersteunen. 

Netwerk en verbinding
Het verbeteren van de beschikbaarheid van tolken Jordaanse Gebarentaal is niet zomaar te realiseren. Het gebeurt vooral door mensen in Jordanië. The Carpenter’s Son verbindt met haar netwerk en zoekt de samenwerking op om stappen te maken. Daarom zijn we in 2021 al bij de Hoge Raad voor de Rechten van Mensen met Beperkingen (HCD) in Jordanië geweest om kennis te maken. Daar wordt onze inzet onderstreept. 

Samenwerking met Jordaanse Gebarentaaldocent
Vanuit ons netwerk hebben we de Dove Gebarentaaldocent Ahlam goed leren kennen. Zij is klaar met haar werk bij de Dovenschool in de stad Salt, Jordanië. Nu wil ze zich graag inzetten om het niveau van de tolken Jordaanse Gebarentaal te verbeteren. Dat wil Ahlam graag doen in samenwerking met stichting The Carpenter’s Son. De komende periode zal Ahlam in Nederland zijn om kennis te maken met docenten van de officieel erkende 4-jarige tolkopleiding in Nederland en te leren van het curriculum. Zó ver gevorderd is het nog niet in Jordanië. Ook wordt er contact gelegd met Nederlandse instanties en experts die mee willen denken met de tolkopleiding in Jordanië. Dat zijn de voorbereidingen op weg naar de toekomst.

Steun dit project

De projectbegroting tot eind 2023 bedraagt 26.300 euro. Denk aan de onkostenvergoeding voor Ahlam en op termijn ook een projectmedewerker. Daarnaast houden we rekening met (internationale) reis- en verblijfskosten, de inhuur van tolken Nederlandse en Jordaanse Gebarentaal en materiaalkosten zoals een laptop, camera en licenties. 

Jouw gift is ontzettend belangrijk. Je kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL 91 ABNA 084 680 7564 t.n.v. Stichting The Carpenter’s Son onder vermelding van ‘tolk gebarentaal’.

Blogs