Jaarverslag

2022
Het jaar 2022 was financieel een sterk jaar om onze meerjaren-ambities mogelijk te maken. Er waren meer inkomsten dan in 2021, maar de uitgaven stegen ook, omdat er is gestart met meerdere projectondersteuningen. De stichting eindigde positief op de balans. Met deze buffer kunnen de nieuwe projecten in 2023 doorgang vinden en is werving voor financiële steun voor de komende jaren versterkt.

Giften
De totale giften in 2022 bedragen € 38.834. De algemene giften zijn onderverdeeld in soort giftgevers (particulieren, kerken, fondsen, periodieke giften met een overeenkomst en specifieke projectondersteuningen).

Uitgaven
De uitgaven in 2022 bedragen € 18.937. Als stichting hebben we kunnen bijdragen aan diverse projecten ter uitvoering van onze kerntaak.

Resultaat
Het totaal van de giften is onder aftrek van de kosten opgenomen als resultaat. Hierdoor eindigt de stichting 2022 met een positief resultaat van €  19.897,-. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor de verwachte projecten in 2023 en verder.

Tips:
– The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen om uw gift aftrekbaar te laten zijn bij uw belastingaangifte (houd uiteraard wel rekening met de financiële drempel).
– Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode.

De totale giften in 2022 bedroegen €38.834,-.