Jaarverslag

2020
In het jaarverslag 2020 blikken we terug op de activiteiten en geven we een toelichting op de uitgaven en de inkomsten van The Carpenter’s Son. Mede door uw steun heeft de stichting in 2020 een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan diverse projecten en activiteiten. Tegelijkertijd kenmerkt 2020 het jaar waarin onze inspiratiebron, Broeder Andrew, overleed aan de gevolgen van een bouwongeval. Duizenden heeft hij geholpen met leven, hoop en richting. De nalatenschap van Broeder Andrew is groot.

In 2020 mochten we ondanks corona rekenen op steun van particulieren, kerken, bedrijven en een fonds. De totale giften in 2020 bedroegen €20.278,-. Het jaar bracht ook onvoorziene uitgaven met zich mee, zoals de online herdenking van Broeder Andrew en de vernieuwing van onze website. In totaal is er €17.527,- uitgegeven. De stichting eindigde positief op de balans, zodat er een buffer is opgebouwd voor te maken uitgaven in 2021.

Tips:
– The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen om uw gift aftrekbaar te laten zijn bij uw belastingaangifte (houd uiteraard wel rekening met de financiële drempel).
– Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode.

De totale giften in 2020 bedroegen €20.278,-.