Over

Stichting The Carpenter’s Son is voornamelijk opgericht om het gedachtegoed van Broeder Andrew (de Carpentier) voor een groter publiek beschikbaar te maken. Dit doet de stichting door (multimediale) publicaties uit te brengen over diverse onderwerpen die hem zo na aan het hart lagen. Omdat woord en daad onlosmakelijk verbonden zijn, willen we ook projecten ondersteunen die raken aan onze opdracht. De eerste publicatie is het boek ‘Gebaren van God’.

Gebaar van Boven
Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew. De naam Carpenter’s Son verwijst dus in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo vertrouwd was met het houten kruis en gezien mag worden als het ultieme Gebaar van Boven. Als tweede verwijst de naam naar de resultaten van Broeder Andrew’s werk, zijn ‘nalatenschap’, waarmee wij als stichting verder willen.

Verbinden
In de publicaties wordt ook aandacht gegeven aan de versterking van de positie van Doven, slechthorenden, doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen, met name in het Midden-Oosten. Jezus’ aandacht ging ook voornamelijk uit naar degenen die hulp nodig hadden. Ook zijn de publicaties bedoeld om verbinding te brengen tussen christenen en moslims. De ongezonde en verslechterende relatie tussen deze twee geloofsgroepen was een belangrijke drijfveer voor Broeder Andrew om vooral in het Westen hierover te spreken. Zijn kennis van de Arabische islamitische wereld en persoonlijke ervaringen bieden tevens unieke inzichten. Opnieuw is de persoon van Jezus Christus – in de Koran eveneens een belangrijk profeet –  de verbindende factor.

broeder andrew

Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew