Wie beheert de Nederlandse Gebarentaal?

Wie bezit de Nederlandse Gebarentaal? Wie maakt nieuwe borden? Hoe worden borden gepubliceerd en toegankelijk gemaakt? En wie leidt de tolken op voor het nieuws? Dit zijn allemaal vragen die het Dutch Sign Centre beantwoordde tijdens ons bezoek.

De directeur gaf een presentatie over de geschiedenis van het centrum en hun huidige werk. Een ingenieur presenteerde de backoffice van het online woordenboek Nederlandse Gebarentaal, dat ruim 22.000 gebaren bevat. Uiteraard zocht de delegatie naar borden als ‘Jordanië’, ‘Petra’ en ‘Aqaba’. Die waren allemaal aanwezig, omdat een van de medewerkers ze had opgehaald tijdens een bezoek aan Jordanië. Wat ze niet hadden, was het bord voor Zijne Majesteit Koning Abdullah II. Maar nu doen ze dat wel en het wordt binnenkort aan het woordenboek toegevoegd!

Een ander belangrijk onderwerp is de beschikbaarheid van gebarentolken. De Nederlandse organisatie ‘Tolkcontact’ bemiddelt tussen doven en tolken. Maar wie betaalt een tolk en hoe bel je iemand aan de telefoon die Gebarentaal niet verstaat? Of nog belangrijker: wat als een dove persoon de alarmcentrale belt? Tolkcontact gaf een presentatie over hun diensten en live demonstraties van hun software. Het was ongelooflijk interessant.

 

the making of a new sign
making a new sign

Wat als een dove persoon de alarmcentrale belt?