Werkterreinen

The Carpenter’s Son ondersteunt de opzet van het Centrum voor Revalidatie-technologie in Jordanië. Dit centrum komt in de stad Salt, vlakbij een nieuw ziekenhuis. Het is een dienstencentrum waar mensen met zintuiglijke en fysieke beperkingen terecht kunnen voor revalidatie.

In het centrum wordt gebruik gemaakt van robot- en tast-sensortechnologieën, digitalisering en 3D-printing om passende hulp te bieden, maar ook opleidingen, therapie en zorg. Zo kan iedereen ten volle deelnemen en een plaats innemen in deze wereld, met talenten die gegeven zijn door de Almachtige God!

Vanuit het centrum wordt op de volgende werkterreinen een bijdrage geleverd:


logo hearing aid express

Wereldwijde gehoorapparaten express
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2013) hebben meer dan 80 miljoen kinderen en jongeren hoortoestellen nodig die voor hen onbereikbaar zijn. Het programma ‘Wereldwijde gehoorapparaten express’ verzorgt hoortoestellen voor iedereen die behoefte heeft aan versterking van het gehoor. Gehoorapparaten hebben ook goede oorstukjes nodig. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van 3D-printing en een inwendige hyperbolische 3D-scanner voor oren en computermodellering. Lokale technici (bij voorkeur jonge mensen met beperkingen) worden getraind in het gebruik ervan. Ook zijn er aangepaste therapeutische diensten om de communicatievaardigheden van de dragers van cochleaire implantaten te ontwikkelen met taal- en gehoor- en articulatietraining (audio-verbale therapie – AVT).


Tast-communicatievaardigheden van doofblinden

doofblindentechnologie

Een bijzonder project is de ontwikkeling en uitbreiding van tast-communicatievaardigheden van doofblinden door toepassing van robottechnologieën. Uiteindelijk zullen doofblinden zelf in staat zijn om, na de benodigde opleiding, doofblinde kinderen te onderwijzen en taalvaardigheden bij te brengen.
optometrie

Optometrie en tandheelkunde
Voor zwaar-slechtzienden wordt er dienstverlening opgezet, met goede diagnose-stelling en diverse hulpmiddelen. Onderdeel hiervan is het opleiden van optometristen en opticiens voor hulp aan meervoudig gehandicapten. Daarnaast is er training van tandartsen en orthodontisten zodat ook tandheelkunde kan worden geboden aan meervoudig gehandicapten. De laboratoria voor 3D-printen kunnen worden ingezet voor de vervaardiging van kunsttanden en gebitsprothesen.
kunstmatige intelligentie

Kunstmatige, elektronische handen en armen
De standaardoplossing voor geamputeerde ledematen is meestal ‘cosmetisch’ en niet functioneel. Het Mand.ro-bedrijf in Korea biedt high-tech oplossingen in de vorm van 3D-gescande en -geprinte kunstmatige elektronische boven-ledematen, met beweging, grip, etc.
gebarentolkopleiding

Tolken en tolken-opleidingen
Gebarentaal en gebaren-vertolking zijn belangrijk voor de communicatie van en met Doven. Professionele trainingsprogramma’s zorgen voor de ontwikkeling van theoretische en praktische vaardigheden van gebarentaaltolken.
priester

Bieden en stimuleren van sociaal-pastorale zorg voor Doven
De Peace Dove Club van de Doven in Jordanië vertegenwoordigt de dovencultuur en een doof standpunt (door dove medewerkers!) in de sociaal-pastorale zorg aan Doven en slechthorenden.