Verbetering op technologisch gebied doe je met elkaar. Daarom zoekt het centrum naar services of partners op diverse werkterreinen die elkaar kunnen versterken:

Tolken en tolken-opleidingen

gebarentolkopleiding

Gebarentaal en gebaren-vertolking zijn belangrijk voor de communicatie van en met Doven. Professionele trainingsprogramma’s zorgen voor de ontwikkeling van theoretische en praktische vaardigheden van gebarentaaltolken.


Wereldwijde gehoorapparaten express

logo hearing aid express

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2013) hebben meer dan 80 miljoen kinderen en jongeren hoortoestellen nodig die voor hen onbereikbaar zijn. Het programma ‘Wereldwijde gehoorapparaten express’ verzorgt hoortoestellen voor iedereen die behoefte heeft aan versterking van het gehoor. Gehoorapparaten hebben ook goede oorstukjes nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 3D-printing en een inwendige hyperbolische 3D-scanner voor oren en computermodellering. Lokale technici (bij voorkeur jonge mensen met beperkingen) worden getraind in het gebruik ervan. Denk ook aan aangepaste therapeutische diensten om de communicatievaardigheden van de dragers van cochleaire implantaten te ontwikkelen met taal- en gehoor- en articulatietraining (audio-verbale therapie – AVT).

Kunstmatige, elektronische handen en armen

kunstmatige intelligentie

De standaardoplossing voor geamputeerde ledematen is meestal ‘cosmetisch’ en niet functioneel. Het Mand.ro-bedrijf in Korea biedt high-tech oplossingen in de vorm van 3D-gescande en -geprinte kunstmatige elektronische boven-ledematen, met beweging, grip, etc.


Optometrie en tandheelkunde

optometrie

Voor zwaar-slechtzienden kan er dienstverlening worden opgezet, met goede diagnose-stelling en diverse hulpmiddelen. Onderdeel hiervan is het opleiden van optometristen en opticiens voor hulp aan meervoudig gehandicapten. Daarnaast kan er training van tandartsen en orthodontisten worden geboden, zodat ook tandheelkunde kan worden geboden aan meervoudig gehandicapten. De laboratoria voor 3D-printen kunnen worden ingezet voor de vervaardiging van kunsttanden en gebitsprothesen.

Bieden en stimuleren van sociaal-pastorale zorg voor Doven

priester

De Peace Dove Club van de Doven in Jordanië vertegenwoordigt de dovencultuur en een doof standpunt (door dove medewerkers!) in de sociaal-pastorale zorg aan Doven en slechthorenden.