De aanvraag voor het openen van een bankrekening laat helaas nog even op zich wachten. De nieuwe regeling met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorisme zorgt voor veel vertraging. Op dit moment wachten we nog steeds op de goedkeuring bij een bank.

Dat we de ANBI-status hebben gekregen, zal hopelijk het traject versnellen. Uiteraard kunt u al wel aangeven dat u een machtiging wilt starten. Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode. Zodra de rekening is geopend, laten we u dat uiteraard weten.