Maar liefst 10.078 euro hebben we als Stichting The Carpenter’s Son in 2019 ontvangen van kerken, enthousiaste betrokkenen en een bedrijf. Bestuurslid en penningmeester André Vellekoop vertelt:

“Als we terugblikken op 2019, dan vind ik het een grote zegen als we kijken naar de ontvangsten. De aanvraag voor het openen van een bankrekening liet in 2019 flink op zich wachten door nieuwe wet-en regelgeving. Het was dan ook zeer wenselijk toen de bank halverwege 2019 met toestemming kwam. En dan nog steeds eindigen met deze ontvangsten, is meer dan je vooraf verwacht. Ik wil daarom ook namens het bestuur iedere giftgever van harte danken voor de financiële bijdragen.”

In het financieel jaarverslag 2019 leest u meer details over onze inkomsten en uitgaven. Wat zijn we ontzettend dankbaar voor deze bemoedigende financiële steun.

Tips:
– The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen om uw gift aftrekbaar te laten zijn bij uw belastingaangifte (houd uiteraard wel rekening met de financiële drempel).

– Naast donateurschap of eenmalige giften is er ook de mogelijkheid om periodieke giften te geven. Bij een periodieke gift sluit u met Stichting The Carpenter’s Son een overeenkomst af voor 5 jaar, met een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag. Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastingopgave (u heeft geen ‘drempel’ meer) en wij als stichting kunnen rekenen op uw steun voor die periode.