Verheugd kunnen we u melden dat Stichting The Carpenter’s Son een nieuw project gaat ondersteunen: de publicatie van het tactiele woordenboek voor doofblinden.

Een woordenboek voor doofblinden zegt u? Ja, het zogenaamde tactiele gebarenwoordenboek. Dit woordenboek is bedoeld voor docenten en trainers die werken met doofblinden. Maar ook voor mensen die te maken hebben met een doofblind familielid. Broeder Andrew de Carpentier: “Het is een schok voor ouders om te ontdekken dat hun kind doofblind is. Vaak zoeken ze wanhopig naar manieren om te kunnen communiceren met hun kind, vooral als de medische wereld de hoop op verbetering opgeeft. Maar communicatie gaat zo ontzettend lastig. Het tactiele woordenboek moet ervoor zorgen dat ouders een handvat hebben in het leren communiceren met hun kind”. 

Communicatie

Doofblinde kinderen kunnen met wat hulp toch communicatievaardigheden ontwikkelen. Ze gebruiken daarbij hun eigen handen en de handen van de persoon waar ze mee willen communiceren. De handen van de docent, ouder of het familielid worden in het woordenboek in zwart aangegeven. De andere hand, die van het doofblinde kind, wordt in het woordenboek lichter weergegeven. 

Zintuigen

De tactiele gebaren (gebaren die je kunt voelen) komen van de gebarentaal van de lokale dovengemeenschap. Tactiele gebaren zijn erop gericht om met een doofblinde te kunnen communiceren, zonder gebruik te hoeven maken van geschreven taal. Denk dan aan het gebruik van fysieke vormen (zoals een toiletrol vastpakken als je het kind zindelijk leert maken). Maar ook aan het inzetten van andere zintuigen, zoals geuren, smaken en licht-contrasten. Stapje voor stapje kun je met het gebruik van het tactiele woordenboek het kind dingen aanleren. 

Broeder Andrew: “Niets is belangrijker dan communicatie en je kind te kunnen begrijpen, wat hij/zij zegt of wilt. En tegelijkertijd als ouder te ontdekken wat je kind voelt en daarbij duidelijk te maken wat je zelf voelt en denkt. Laat dit woordenboek daar een bijdrage aan leveren!”

Geef een gift

Stichting The Carpenter’s Son hoopt minimaal 3000,- euro te kunnen bijdragen aan de druk van dit woordenboek. In totaal worden er 1000 exemplaren gedrukt. Draag bij aan dit unieke woordenboek en maak een gift over op NL91 ABNA 0846 807 564 t.n.v. Stichting The Carpenter’s Son onder vermelding van ‘woordenboek’.