Stichting The Carpenter’s Son heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo mag u uw gift aan The Carpenter’s Son aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw gift 100% belastingaftrekbaar?
Als u besluit een periodieke gift te geven aan The Carpenter’s Son, dan is uw gift 100% aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. U heeft dan niet meer te maken met uw ‘drempel’. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de gift worden vastgelegd in de periodieke overeenkomst

Bekijk onze ANBI-informatie die de Belastingdienst van ons vraagt.