‘Het Woord dat leven is’; de discipelen van Jezus wisten het: ‘Woord’ en ‘leven’ horen bij elkaar. God sprak in het begin en laat nog altijd van zich horen. Zo wil het boek ‘Gebaren van God’ vertellend iets laten zien over het leven en het werk van Broeder Andrew de Carpentier, geroepen door de Almachtige en volgeling van Jezus de Messias, de Christus. Na 50 jaar wonen en werken als priester en monnik, als vader en broer in het Midden-Oosten, wil dit boekje verwoorden wat niet te zeggen is en verbeelden wat niet gezien kan worden.

Maak opnieuw kennis met Bijbelse figuren, geschilderd door Broeder Andrews tweelingbroer Roger, met inzichten en vergezichten uit Andrews leven in Jordanië en het Midden-Oosten: het land waarin Jezus zelf heeft rondgelopen; profeten woorden van leven spraken; de Heilige Geest bij de Jordaan in de vorm van een duif op het Lam Gods neerdaalde en God vertolkte hoe gek hij was met zijn oudste, zijn geliefde. Hij sprak de woorden: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’. Hij is ‘Het levende Woord Gods’ – zoals in de Koran geschreven staat. Want dat is de boodschap van het Heilige Land.
Inderdaad lijkt het Midden-Oosten bijna een synoniem te zijn voor ‘conflict’, zo ook tussen christenen, moslims en joden. Maar moet dat zo?! Juist daarover deelt Broeder Andrew met ons zijn verrassende inzichten – vanuit Gods vriendschap met Abraham. Hoe ver reikt de zegen van Abraham? Welke speciale rol speelde Hagar? En hoe zit het met ons denken, … en dat van God?

Andrews woorden dagen uit tot doen. Zelf werkt hij daarom gepassioneerd aan innovatieve manieren om wereldwijd iedereen die dat nodig heeft – maar de armen voorop – te voorzien van gehoorapparaten. Hij zoekt naar technische mogelijkheden om meerdere doofblinden tegelijkertijd met elkaar te kunnen laten communiceren. Daarnaast wil hij investeren in een betere opleiding en grotere beschikbaarheid van doventolken. Bovendien ondersteunt hij het produceren en aanpassen van kunstmatige ledematen. Ook daar leest u over in het boekje.

Bestel het boek ‘Gebaren van God’.

Gratis verhalen uit het boek:
De oversteekplaats Bethania‘.

Auteurs:

Broeder Andrew de Carpentier
De in Dordrecht geboren Arie de Carpentier is 40 jaar directeur geweest van de dovenschool HLID (Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children) in Salt, Jordanië. Als Anglicaans priester heeft hij duizenden (dove, doofblinde en anderszins gehandicapte) kinderen en volwassenen in het Midden-Oosten kunnen helpen. Eind 2017 is hij met ‘pensioen’ gegaan, wat voor hem betekent dat hij nu als consulent via diverse stichtingen zijn kennis in kan zetten en mensen kan blijven helpen, zowel op praktisch gebied, maar ook op geestelijk vlak.

foto van schrijver Rene Kolsters

René Kolsters
Als journalist schreef René een artikel over een bijeenkomst waar Broeder Andrew sprak. Zijn woorden maakten diepe indruk op hem. De Bijbel leek tot leven te komen. Geen ‘tongen als van vuur’, maar wel een ‘vurige tong’ die leek te blazen zoals alleen de Geest dat kan. De wereld op zijn kop. Deed toch aan Iemand denken… Samen met zijn vader – een jeugdvriend van Broeder Andrew – besloot hij naar Jordanië te gaan om meer te weten te komen. Hij trok een paar dagen met Broeder Andrew op en verbleef de jaren daarna een aantal keer per jaar in Jordanië om te ondersteunen bij nieuwsbrieven en ICT van het doveninstituut waarvan Broeder Andrew directeur was. In al die jaren leerde hij veel van de priester en de mensen die op het instituut werkten. In 2015 heeft hij met zijn gezin zelfs een half jaar op het instituut gewoond en gewerkt als vrijwilliger. Een eerdere poging om een fotoboek te maken over het instituut was een succes, maar iets dergelijks over Broeder Andrew en zijn typische boodschap strandde, alhoewel de wens bleef. Tijdens de reis die hij eind 2018 samen met zijn vrouw Tanja en Broeder Andrew door Amerika maakte, bleek de tijd van een boek dan eindelijk aangebroken. En nu is het dus zover! De boodschap die hem al die jaren raakte, kan nu worden gedeeld.