hand met robothand

De technologie voor doofblindencommunicatie staat nog in de kinderschoenen. In de onderzoekswereld (universiteiten) is er al wel aandacht aan besteed. Deze onderzoeksprojecten zijn op zichzelf staande onderzoeken. Door het bundelen van de krachten van deze wereldwijde onderzoeken en het aanhaken van technologiebedrijven moet het mogelijk zijn om met behulp van moderne techniek deze communicatiekanalen te openen.

Dit is een groot onderzoek waar een aantal stappen voor nodig is voordat daadwerkelijk met productontwikkeling begonnen kan worden. Denk daarbij aan: het samenbrengen van de kennisdragers van over de wereld; het interesseren van grote partners; technologie-inventarisatie en proof-of-concept van deeloplossingen. 

Een onderwerp als doofblindencommunicatie vraagt om de nodige tijd, partners en investeringen. Om daar goed grip op te krijgen is in 2019 gewerkt aan kennisopbouw en het zoeken van mogelijke partners. Een vervolgstap is de opzet van een werkgroep doofblindencommunicatie om te werken aan het bundelen van krachten. Eén van de concrete uitkomsten is het organiseren van een fysieke workshop waarbij diverse partners wereldwijd samenkomen. In totaal zullen er ongeveer 12 tot 15 specialisten deel moeten nemen in deze werkgroep. Een vervolgdoel dat voort kan komen uit deze groep is de organisatie in het Midden-Oosten van een conferentie over doofblindheid. 

Komende jaren levert de stichting aan dit project een financiële bijdrage en ondersteuning met projectmanagement.