Op donderdagochtend 17 januari 2019 is Stichting The Carpenter’s Son officieel opgericht. De ondertekening werd gedaan door drie bestuursleden bij De Ruiter Mos Netwerk Notarissen. 

Inspiratiebron
De naam van de stichting The Carpenter’s Son verwijst in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo vertrouwd was met het houten kruis. Jezus Christus vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew de Carpentier. Als tweede verwijst de naam naar de organisaties die hij heeft opgestart en die hij als zijn ‘kinderen’ beschouwt.

Doelen
De Nederlandse stichting The Carpenter’s Son heeft als doel om de positie van Doven, Slechthorenden, Doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen te versterken, met name in het Midden-Oosten. Daarnaast streeft de stichting er naar om verbinding te brengen tussen Christenen en Moslims. The Carpenter’s Son maakt publicaties en organiseert bijeenkomsten om de kennis en inzichten van broeder Andrew de Carpentier zo breed mogelijk te delen. Ook ondersteunt de stichting de opzet van het Centrum voor Revalidatie-technologie in Jordanië.

Bestuur
Het is een bijzonder moment voor het bestuur. De eerste stappen zijn nu concreet gezet om te werken aan de stichtingsdoelen. Het bestuur wordt gevormd door 5 personen die zich belangeloos inzetten voor de stichting. Meer informatie over de bestuursleden is te vinden op de bestuurspagina.

Broeder Andrew de Carpentier
De in Dordrecht geboren Arie de Carpentier is 40 jaar directeur geweest van de dovenschool HLID (Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children) in Salt, Jordanië. Als Anglicaans priester heeft hij duizenden (dove, doofblinde en anderszins gehandicapte) kinderen en volwassenen in het Midden-Oosten kunnen helpen. Eind 2017 is hij met ‘pensioen’ gegaan, wat voor hem betekent dat hij nu als consulent via diverse stichtingen zijn kennis in kan zetten en mensen kan blijven helpen, zowel op praktisch gebied, maar ook op geestelijk vlak.

Huiskamerbijeenkomst
Vanaf 3 tot en met 11 februari 2019 is Broeder Andrew in Nederland. Tijdens zijn bezoek deelt broeder Andrew op diverse plaatsen tijdens huiskamerbijeenkomsten verhalen naar aanleiding van het nieuw uitgebrachte boek ‘Gebaren van God’ en de nieuwe stichting The Carpenter’s Son.

Gebaren van God
Het boek ‘Gebaren van God’ wil vertellend iets laten zien over het leven en het werk van Broeder Andrew de Carpentier; geroepen door de Almachtige, na 50 jaar wonen en werken als priester en monnik in het Midden-Oosten. Maak opnieuw kennis met Bijbelse figuren, geschilderd door Broeder Andrews tweelingbroer Roger, met inzichten en vergezichten uit Andrews leven in Jordanië en het Midden-Oosten als volgeling van Jezus. Inderdaad lijkt het Midden-Oosten bijna een synoniem te zijn voor ‘conflict’, zo ook tussen christenen, moslims en joden. Maar moet dat zo? Juist daarover deelt Broeder Andrew met ons zijn verrassende inzichten.