Zomerkamp voor Doven: “Ik heb groei gezien”

“Hallo allemaal, mijn naam is Sahel, en ik kom uit Jordanië. Ik werk hier bij de Peace Dove voor de Doven. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken, allen die ons hebben gesteund met betrekking tot het kamp voor de Doven. Jullie steun is heel erg belangrijk geweest voor het kamp.”

Zo begint Sahel, directeur van de Peace Dove for the Deaf (Vredesduif voor Doven), het bedankfilmpje voor de steun aan hun zomerkamp dat in juli 2022 plaatsvond. Deze Jordaanse organisatie realiseerde 4 dagen lang een kamp voor 42 volwassenen en 8 kinderen. Met steun van kerken en onze donateurs konden we als stichting maar liefst 5.500 euro overmaken om dit project mogelijk te maken.

Sahel vertelt: “Het kamp was prachtig. Er waren niet alleen mensen uit Jordanië, maar ook uit Libanon, Palestijnse gebieden en Syrië. Het was echt heel mooi. Ik heb echt groei gezien. Veel van de mensen waren voor de eerste keer mee op kamp. Ze waren allemaal zo enthousiast. Er waren twee personen die wel bekend waren met Jezus, maar verder niet. Ik heb hen verteld over Johannes de Doper en Jesaja. Ik kon zo uitleggen dat deze Bijbelse verhalen van toepassing zijn op henzelf. Volgend jaar willen ze meegaan en gedoopt worden.”

deelnemers zomerkamp 2022
Deelnemers aan het zomerkamp van 2022
samen werken in spelvorm
Er was zeker ook tijd voor ontmoeting en spelletjes

Maar waarom is een kamp belangrijk? Omdat dat de plek is waar deze Doven leren over het evangelie en als Doven onderling kunnen optrekken! Al sinds 2010 worden de kampen gehouden. Vanwege corona is het de laatste jaren niet doorgegaan. Daarom was het extra bijzonder dat het nu wel door kon gaan. De verwachte lokale financiering was veel minder dan gehoopt en het kostenplaatje des te hoger. Dankzij ondersteuning van de achterban van The Carpenter’s Son kon het dit jaar wèl doorgaan.

Nieuwe zaadjes zijn geplant om volgend jaar verder tot bloei te kunnen komen. Het plan is om het dan in Egypte te houden, omdat veel Doven vanuit daar wel wilden komen, maar niet naar Jordanië konden. Andersom is dat makkelijker.

Sahel: “Ik hoop dat jullie ons dan weer willen steunen. Gods Zegen toegewenst en hartelijk bedankt.”

deelnemers zomerkamp 2022

“Het was echt heel mooi. Ik heb echt groei gezien.”

Sahel