Bestuursreis naar Jordanië

Eind juni / begin juli reist Stichting The Carpenter’s Son naar Jordanië. De stichting neemt de tijd om organisaties en personen te ontmoeten die betrokken zijn bij het werk dat Broeder Andrew heeft opgezet. Welke projecten kunnen we de komende tijd steunen nadat Broeder Andrew in oktober 2020 plotseling overleed? Corona maakte reizen en ontmoeten vrijwel onmogelijk. Nog steeds is het risicovol, maar we moeten stappen zetten. Daarom gaan we met twee bestuursleden naar Jordanië om een inventarisatie te maken.

We krijgen in deze fase ondersteuning van ontwikkelingsdeskundige Dirk Frans. We willen van betekenis zijn en net als Broeder Andrew handen en voeten geven aan onze missie. Zo zijn we verblijd door de uitnodiging van Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Mired, van Jordanië om samen met hem en vertegenwoordigers van de Jordaanse raad voor gehandicapten te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking.

Ook gaan we langs andere partners die betrokken waren bij het op te zetten Centrum voor Revalidatie-technologie. Maar ook trouwe medewerkers en vrienden zullen we ontmoeten, die allemaal op hun eigen manier op zoek zijn gegaan naar een zinvolle invulling. In elk opzicht zal het een bijzondere reis worden waar we onze donateurs graag van op de hoogte houden.

Gebedspunten:

  1. Voor een voorspoedige reis, gezien alle verplichte testen en reisbeperkingen
  2. Voor opbouwende ontmoetingen met organisaties en personen
  3. Voor zicht op projecten die we kunnen steunen

 

Dankpunten:

  1. Voor de mogelijkheid om te kunnen reizen naar Jordanië
  2. Voor alle hulp die we krijgen in (de voorbereidingen van) deze reis 
  3. Dat we gezond en sterk op reis mogen gaan.


Reist u met ons mee? Houdt de website en onze Facebookpagina in de gaten.

Bestuur The Carpenter’s Son

Ronald, Nellie, René, Fred en Tom.

cropped-thecarpentersson_hand_zwart.png

“We zijn verblijd door de uitnodiging van Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Mired, van Jordanië!”