Het jaar 2021: op weg naar de toekomst

Stichting The Carpenter’s Son heeft als doel een sterkere positie van Doven, slechthorenden, doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen, met name in het Midden-Oosten. Door middel van concrete projecten dragen we hier aan bij. In het jaarverslag 2021 blikken we terug op de activiteiten van 2021 en geven we een toelichting op de uitgaven en de inkomsten. 

Extern advies en begeleiding voor projecten
Op 1 oktober 2020 is Broeder Andrew, de inspiratiebron voor de stichting en tevens projectleider, overleden na een ongeval in Jordanië. Deze gebeurtenis heeft diepe impact gehad op zowel medewerkers als de projecten. Met het wegvallen van Broeder Andrew krijgen we als stichting een directe rol in in het opgebouwde netwerk en de ondersteuning van projecten. Om dat op een professionele manier in het Midden-Oosten te kunnen uitvoeren, hebben we begin 2021 advies en begeleiding gevraagd en gekregen van ontwikkelingsdeskundige Dirk R Frans. In de zoektocht naar de levensvatbaarheid van de overgebleven initiatieven en contacten, heeft Dirk het bestuur de opdracht gegeven, ondanks Covid, zo snel mogelijk in Jordanië een inventarisatie te doen.

Bestuursreis naar Jordanië
In juli zijn twee bestuursleden naar Jordanië gereisd om de projecten te inventariseren. En in augustus hebben we met de externe adviseur ons bezoek grondig doorgenomen. Door de reis hebben we een goed beeld gekregen van projecten die bij de stichting passen en die we kunnen ondersteunen.

Zomerkamp voor Doven
Er is financiële ondersteuning toegezegd aan The Peace Dove for the Deaf voor 2022. Deze organisatie, gerund door een oud-leerling van Broeder Andrew, vertaalt de Bijbel in Gebarentaal. Voor het vertaalwerk worden ze ondersteund, maar ze organiseren ook zomerkampen voor Doven. En daar wil de stichting bij helpen.

Opleiden van Gebarentolken
Een langgekoesterde wens van Broeder Andrew was het aantal Gebarentolken in Jordanië en het Midden-Oosten te verhogen en de kwaliteit te verbeteren. Er was al een link met de Jordaanse “Hoge Raad voor de Rechten van Mensen met Beperkingen”. Nu zijn er ook lijntjes gelegd met de Nederlandse Ambassade. Als stichting gaan we ons oriënteren op dit project.

Afronden en initiëren
De banden met onze partners in Jordanië zijn aangehaald. Ook de partners waarvan we nog geen projecten gaan ondersteunen, weten ons te vinden en wij hen. We houden initiatieven in de gaten en proberen ook kleinere projecten af te maken die Broeder Andrew begonnen was. Met onze ondersteuning komt ook dat werk alsnog tot zijn recht.

Publicaties
Podcast Gebaren van God
In de serie ‘Gebaren van God’ is een nieuw verhaal gepubliceerd als podcast op diverse online platformen, inclusief publicatie op de website. Het verhaal is ook gefilmd en vertaald naar Gebarentaal door een Tolk Nederlandse Gebarentaal.
Vooruitblik

2022
Het jaar 2022 zal in het teken staan van voorbereidingen treffen voor realisatie van bovengenoemde projectactiviteiten, waarbij de nadruk zal liggen op kennisuitwisseling en oriëntatiereizen naar Nederland van Jordaanse partners.

Financieel
Het jaar 2021 was financieel afwijkend ten opzichte van 2020. Er waren minder inkomsten dan in 2020, maar ook minder uitgaven, omdat de projecten vrijwel stil zijn komen te liggen. De stichting eindigde wel positief op de balans, ondanks de inventarisatiereis die gemaakt moest worden om de levensvatbaarheid van de projecten te kunnen onderzoeken. Met de buffer kunnen de nieuwe projecten in 2022 snel opstarten.

Giften
De totale giften in 2021 bedroegen € 10.427,-. De algemene giften zijn onderverdeeld in soort giftgevers (particulieren, kerken, bedrijven en fondsen).

Uitgaven
De uitgaven in 2021 bedroegen € 5.545,-. Het merendeel is uitgegeven aan de oriëntatiereis en extern advies voor de verdere toekomst van de stichting.

Resultaat
Het totaal van de giften is onder aftrek van de kosten opgenomen als het resultaat. Hierdoor eindigt de stichting in 2021 met een positief resultaat van € 4.882,-. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor de verwachte projecten in 2022.

met prins mired