In gedachtenis: Broeder Andrew

Vandaag zou Broeder Andrew 72 jaar zijn geworden. We betreuren dat hij niet meer onder ons is. Tegelijkertijd zijn we hoopvol. Vorig jaar feliciteerde iemand uit onze achterban Broeder Andrew met zijn verjaardag. Hij antwoordde daarop: 

“Weet je dat ik eigenlijk nogal verbaasd ben dat ik deze leeftijd heb mogen bereiken? Wonderlijk, nooit gedacht! Ieder decennium na mijn dertigste was een mijlpaal en een verrassing. Ik loop intussen te genieten van Zijn wonderlijke en lieve GENADE!”

Broeder Andrew diende tot zijn laatste dag mensen die hulp nodig hadden en in het bijzonder Doven en doofblinden. Afgelopen week is een afvaardiging van ons bestuur naar Jordanië geweest om te ontdekken hoe we zijn werk en gedachtegoed levend kunnen houden. We vinden het dan ook zeer bemoedigend dat er concrete wegen zijn gevonden om dat mogelijk te maken!

Bij het bezoek aan ZKH Prins Mired benadrukte hij samenwerking met The Carpenter’s Son te zien zitten. Er zullen dan ook gesprekken volgen. Verhalen over onze reis staan gepubliceerd op onze website – en er volgen er nog meer. 

Het bestuur is bezig met verwerking van de bezoeken. We verwachten in het najaar concrete plannen te kunnen communiceren voor projectensteun in Jordanië. Want dat we doorgaan, is zeker!

Vandaag kregen we als bestuur ook de volgende tekst via een betrokken naaste van Broeder Andrew: Psalm 90. We moedigen u aan om ter gedachtenis aan Broeder Andrew deze psalm te lezen.

“Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God
Bevestig het werk van onze handen (Psalm 90, vers 17)”

broeder andrew wijst naar het kruis

 “Ik loop intussen te genieten van Zijn wonderlijke en lieve GENADE!”