Jaarverslag 2020: een indrukwekkend jaar

Stichting The Carpenter’s Son is voornamelijk opgericht om het gedachtegoed van Broeder Andrew (de Carpentier) met zoveel mogelijk mensen te delen. Dit doet de stichting door (multimediale) publicaties uit te brengen over diverse onderwerpen die hem zo na aan het hart lagen. Ook ondersteunen we projecten die raken aan onze opdracht, met name voor Doven en doofblinden.

Toelichting jaarverslag 2020
In het jaarverslag 2020 blikken we terug op de activiteiten en geven we een toelichting op de uitgaven en de inkomsten van The Carpenter’s Son. Mede door uw steun heeft de stichting in 2020 een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan diverse projecten en activiteiten. Tegelijkertijd kenmerkt 2020 het jaar waarin onze inspiratiebron, Broeder Andrew, overleed aan de gevolgen van een bouwongeval. Duizenden heeft hij geholpen met leven, hoop en richting. De nalatenschap van Broeder Andrew is groot.

Activiteiten 2020
In 2020 kon de stichting op onderstaande terreinen een waardevolle bijdrage leveren:

  • Doofblinden Gebarenwoordenboek
  • Projectmedewerker Jordan Center for Rehabilitation Technology (JCRT)
  • Online herdenking van Broeder Andrew
  • Financiële compensatie projectmedewerker
  • Website als online publicatieplatform
  • Start van de podcast-serie Gebaren van God


Financiën 2020

In 2020 mochten we ondanks corona rekenen op steun van particulieren, kerken, bedrijven en een fonds. De totale giften in 2020 bedroegen €20.278,-. Het jaar bracht ook onvoorziene uitgaven met zich mee, zoals de online herdenking van Broeder Andrew en de vernieuwing van onze website. In totaal is er €17.527,- uitgegeven. De stichting eindigde positief op de balans, zodat er een buffer is opgebouwd voor te maken uitgaven in 2021.

Vooruitblik
Als bestuur van The Carpenter’s Son is ons beeld van de toekomst positief. Het is spannend om zonder inspirator richting te vinden, maar we houden ons oog op Hem gericht en vertrouwen op Zijn leiding. We blijven werken aan onze doelstelling om het gedachtegoed van Broeder Andrew breed beschikbaar te maken en te werken aan de relatie tussen christenen en moslims. Het jaar 2021 zal in het teken staan van het verwerken van het verlies, het onderhouden van contacten, het publiceren van zijn gedachtegoed op diverse platforms en voorbereidingen treffen voor projectactiviteiten in 2022. Want waar mogelijk willen we de projecten voortzetten waar Broeder Andrew zo hard aan werkte.

Het bestuur
The Carpenter’s Son

logo TCS

“Mede door uw steun heeft de stichting in 2020 een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan diverse projecten en activiteiten.”