Samenwerking met Gebarentaaldocent Ahlam officieel van start

Als stichting The Carpenter’s Son willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de beschikbaarheid van tolken Jordaanse Gebarentaal. Samen met ons netwerk ondersteunen en zetten we hiervoor diverse projecten op. Zo hebben we de Dove Gebarentaaldocent Ahlam goed leren kennen. Zij is klaar met haar werk bij de Dovenschool in de stad Salt, Jordanië. Nu wil ze zich graag inzetten om het niveau van de tolken Jordaanse Gebarentaal te verbeteren. Dat wil Ahlam graag doen in samenwerking met stichting The Carpenter’s Son.

Zaterdag 14 mei 2022 was de eerste meeting met het bestuur van The Carpenter’s Son waar Ahlam aanwezig was. Eerder ging dat via een videoverbinding, maar nu was ze er zelf bij. We hebben eerst kennis gemaakt, natuurlijk met lekkernijen uit beide landen. Iedereen stelde zichzelf persoonlijk voor aan de hand van vier foto’s. Daarna hebben we besproken hoe de samenwerking tot stand is gekomen en wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 2 jaar.

Gelukkig hebben we Bernadet bereid gevonden om voor ons te tolken van Jordaanse Gebarentaal naar het Nederlands en andersom. Zij heeft zelf jarenlang gewerkt met Broeder Andrew en boeken geschreven over de Jordaanse Gebarentaal. Naast tolken heeft ze ook haar kennis gedeeld. Zeer waardevol om zo met elkaar van gedachten te wisselen.

Ook de bijdrage van Joanne Kolsters, eerstejaars student tolk Nederlandse Gebarentaal gaf veel nieuwe inzichten.

Leren
Ahlam is zelf al 36 jaar betrokken bij een Dovenschool in Jordanië. Zij heeft het bestuur laten weten wat ze tot nu toe gedaan heeft. Ook hebben we een inventarisatie gemaakt van de ondernomen stappen en een poging gedaan om te benoemen wat er nog moet gebeuren.

Belangrijkste leerpunt: stel je verwachtingen bij qua tijd en mogelijkheden. Het proces om de Gebarentaal en beschikbare tolken te verbeteren, gaat mogelijk tientallen jaren duren voordat het op het gewenste niveau is. Maar er zijn wel degelijk stappen mogelijk op de korte termijn. Daarom is gaat Ahlam enkele weken in Nederland en intensief aan de slag met bezoeken aan scholen, organisaties en personen. 

 

bestuur met ahlam

Jordaanse Gebarentaal docent Ahlam wil zich samen met stichting The Carpenter’s Son inzetten voor betere beschikbaarheid van tolken Jordaanse Gebarentaal.