Ahlam op bezoek bij Nederlandse tolkopleiding

Als stichting The Carpenter’s Son zijn we de samenwerking aangegaan met de Jordaanse Dove Gebarentaaldocent Ahlam. Samen met haar zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beschikbaarheid van tolken Jordaanse Gebarentaal.

Ahlam is enkele weken in Nederland om kennis en ervaringen te delen. Zo loopt ze mee met de 4-jarige tolkopleiding in Nederland. Voorzitter René Kolsters is samen met Ahlam meegegaan naar de opleiding van Joanne Kolsters (inderdaad de dochter van), eerstejaarsstudent Tolk Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht (HU).

NGT
‘s Morgens volgden we de les Nederlandse Gebarentaal door docent Nvard, zelf slechthorend. Alles ging in Gebarentaal en er werd niet gesproken. Voor Ahlam geen probleem, maar de voorzitter, die zelf alleen een beetje Jordaanse Gebarentaal beheerst, moest zijn ‘beste handje’ bijzetten…

Rondleiding
Zeer interessant was de rondleiding door Adde, ook docent aan de HU en tevens zelf Doof. Ahlam: “Ik ben zeer onder de indruk van de talenpracticumcabines, waar studenten hun Gebarentaal en tolkvaardigheden kunnen oefenen en laten toetsen.” Het kijkje in de studio was eveneens de moeite waard, evenals de algemene kennismaking met de opleiding.

NGT voor derdejaars studenten
‘s Middags stond Gebarentaalles op het programma voor derdejaars studenten, gegeven door dove docent Said. De voorzitter was overigens verbaasd dat de communicatie tussen Nederlandse Doven en de Jordaanse Dove Ahlam zo ontzettend soepel verliep. Door gebruik te maken van Internationale Gebarentaal en de interpretatieskills van de deelnemers was het niet nodig dat de voorzitter ook maar één gebaar hoefde toe te lichten. Het was eerder andersom: de voorzitter moest uitleg krijgen over wat er werd gezegd door zijn dochter… 

Modules
Mooi om te zien dat Said aan Ahlam de module-indeling van de opleiding uit ging leggen. En 1 module duurt al snel 100 uur. Er gaan meerdere modules in een semester en meerdere semesters in een jaar. En dat vier jaar lang! Ter vergelijking: in Jordanië duurt de eerste module 40 uur en de tweede ongeveer 50 uur. En dan kun je met een paar extra vaardigheden erbij tolk worden. Dat het niet in één klap kan worden veranderd, is duidelijk. En dat hoeft ook niet. Als de eerste stappen maar genomen kunnen worden om samen met Jordaanse Doven en Jordaanse organisaties de Gebarentaalopleiding en de opleiding van tolken te verbeteren. Natuurlijk hopen we op samenwerking met Nederlandse instanties. De mogelijkheden daarvoor zijn op dit moment in onderzoek.

Doofblinden
De lange dag sloten we af met een les in tactiele Gebarentaalcommunicatie voor doofblinden door docenten Nvard en Marjan. In deze interactieve les konden we zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn om te communiceren als je doof en blind bent. Zeer bijzonder om te mogen leren en mooi om te weten dat er ook aandacht is voor doofblinden in het lesmateriaal. De les was onderdeel van het vak Dovenstudies.

Het was een lange dag, maar Ahlam was nog lang niet uitgekeken. Voor haar kon het niet lang genoeg duren. Gelukkig was er nog een tweede dag…

“Ik ben zeer onder de indruk van de talenpracticumcabines, waar studenten hun Gebarentaal en tolkvaardigheden kunnen oefenen en laten toetsen.”

Ahlam

Blogs